Vattenbrist i Båstad kommun

Kära Medlemmar,

enligt NSVA”får dricksvattnet i Båstads kommun enbart användas till personlig hygien, mat och dryck”

På grund av detta begränsar vi vattentillgången i hamnen och stänger ner alla vattenkranar på bryggorna. På centralpiren vid Väderötrafiken finns dock en vattenpost för dricksvatten.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och vi önskar att läget snart återgår till det normala.

Tack för ert samarbete,

Styrelsen TBSS