Torekov

Vid Bjärehalvöns västra spets ligger Torekov. En gång ett fiskeläge, som under en period sägs ha varit mer folkrikt än Helsingborg, men numera en mindre tätort som under sommarens månader expanderar mångfaldigt i befolkningsmängd.

Den som är intresserad av Torekovs historia finner information i åtskilliga böcker som är skrivna på ämnet. Bland annat kan man tillskansa sig vetskapen att det var i Torekov fördraget som fråntog den svenska monarken sin sista konstitutionella makt skrevs under. Är man särskilt intresserad av Torekovs hamns historia, finner man mer om det under ”Hamnens historia”.

För den som är mer angelägen om att lära sig vad som finns att göra i bygden, är ett besök hos Torekovs turistbyrå, fysiskt eller digitalt, att rekommendera. Ett annat känt besöksmål är närliggande Hallands Väderö, ett naturreservat med unik natur.

I Torekovs hamn finns följande verksamheter:
Fiskhuset – restaurant
Hamnkrogen – restaurant
Lejonet & Björnen – glasskiosk
Moby’s Shack & Piraten – restaurant, pizzeria, kiosk
Varvet mat & vin – restaurant
Väderötrafiken – färjor till Hallands Väderö m.m.
Ystad Skeppshandel – försäljning av båttilbehör m.m.