TBSS

Torekovs båtsällskap – TBSS

TBSS är en öppen ideell allmännyttig förening utan vinstintressen.
Vi har som ett av våra viktigaste delmål att utveckla en allt bättre hamn och hamnmiljö i Torekov.
Föreningen är öppen för alla.
Genom medlemskap i TBSS kan Du påverka och medverka i utvecklingen av detta.