Stormen Malik

Bästa medlemmar,

Stormen Malik tog i ordentligt och hamnen har fått en del materiella skador främst har flytbryggorna flyttats något och landgångarna skadats. På Västra piren har delar av bryggan tagit skada och väggfasta bänkarna slitits loss.

Vi har inte fått in något vatten i byggnaderna men det var inte mycket kvar – vattnet gick upp till Mobys och till Varvets trappa. Varvet förlorade sin markis och ställning då vindbyarna  var uppe i nästan 40 m/s.

Bänkar, livbojar och säkerhetslinor fördes bort av vattenmassor, vilka vi nu hämtar på stranden som i dagsläget är fylld av uppblåst tång!

Ja, det är nu en hel del att göra och reparera inför båtsäsongen, väldigt olyckligt med denna storm, vilket möjligen kommer att försena oss något.

Prio nu är att ställa allt i ordning och färdigställa bryggor och båtplatser.

Vi tar in extra resurser och vår biträdande hamnmästare Fredrik Emilson kommer också att finnas på plats. Fredrik kommer att arbeta deltid tillsammans med vår hamnmästare.

Vi hoppas nu att vädret blir gynnsamt och att vi snarast kan välkomna våren och sommaren och alla er tillbaka till en fullt renoverad hamn.

Väl mött

Styrelsen och hamnteamet

TBSS