Torekovs hamn


Hamnen är Torekovs hjärta. Ordet hamn ger många associationer men för alla är det en speciell mötesplats och utgångspunkten för att nå den unika miljön på Ön. Utöver Hallands Väderö finns flera små, skyddade skär med bland annat sälar och dem kan man få se från den sälsafari som utgår från hamnen med väderötrafikens båtar. Idag åker drygt 30 000 passagerare om året ut till Sandhamn och Kappelhamn med den reguljära trafiken. Huvuddelen är givetvis under sommarmånaderna men även vintertid går det båtturer, bland annat för att spana efter havsörn på annandag jul.