Spolplattan

Från 1 januari 2015 måste all rengöring av båtarna ske vid spolplattan, så färgrester och andra miljöfarliga ämnen kan samlas upp och renas. Det görs bäst på vår spolplatta, som är utrustad med högtryckstvätt.

Nedanstående instruktion finns också uppsatt vid spolplattan.

Koden till högtryckstvätten får du av hamnmästarna.

1. Stäng avloppsventilen

Avloppsventilen finns på marken, till vänster om dörren till det lilla huset du står framför just nu.


2. Öppna hänglåset med kod

Koden får du av hamnmästarna när du uppger ditt namn och båtplatsnummer.

Ta ut högtryckstvätten och koppla in vatten och el på maskinen.

3. Starta reningsprocessen med grön knapp

För att vattnet ska renas så mycket som möjligt, innan det rinner tillbaka i havet, måste maskinen startas.

4. Använd högtryckstvätten

När du är klar med tvätten – koppla loss vatten och el, samt återställ maskinen i det lilla huset.


5. Sopa ihop musslor och andra grövre rester

Använd skyffeln och samla skräpet i den blå avfallstunnan.


6. Öppna avloppsventilen

Det gör att regnvatten inte tar sig in i reningsverket, utan kan rinna ut i havet.