Sommarinformation från styrelsen

Torekov 2021-06-01

Bästa medlemmar.

Nu är vi redo för en ny säsong i Torekovs hamn. Fiskhusets brand drabbade Torekov, en mörk början på säsongen. Vi ser framemot när Fiskhuset åter kan öppna  sin uppskattade verksamhet igen.

En glad nyhet däremot är att TBSS och vår fina hamn åter tilldelades utmärkelsen Blå Flagg, vilket går att läsa om i bifogat pressmeddelande.

Båtplatserna är nu fördelade och alla som tilldelats en plats har fått meddelade av hamnkontoret via mejl. Bryggorna och elanläggning är nu besiktigade, åtgärdade och godkända av behörig externa företag. Vatten och el finns på bryggorna.

Vi vill nu uppmärksamma er om att på grund av den årliga kommande vattenbristen är det inte rådigt att tvätta sina båtar med dricksvattnet.

Vi vill också presentera våra nya hamnvärdar Lisa Zätterström och Max Nygren inför sommaren som kommer finnas på plats i hamnen. Hamnkontorets öppettider är 9:00 till 9:30 och 18:00- 18:30, övriga tider så nås hamnpersonalen via telefon på nummer 0431 36 35 34.

Era båtplatsetiketter finns att hämta på hamnkontoret och dessa ska placeras synligt på båtarna.

Vi vill ännu en gång uppmärksamma er på den så viktiga hastighetsbegränsningen inför och i hamninloppet vilket är 3 knop – gott sjömanskap råder.

Hamnen ska vara en trygg plats för alla besökare och därför undanber vi oss all fordonstrafik på pirarna och kajerna. För att lossa och lasta rekommenderar vi er att använda hamnens kärror.

Även om Torekovs hamn ännu inte har drabbats av några stölder i år så vill vi påminna er att ta med  framförallt bensindunkar och  inte lämna värdesaker i båtarna.

Nu önskar vi er alla en härlig båtsommar och påminner också om vårt senarelagda årsmöte den 3 juli kl 10:00 utanför seglarskolans lokaler och hoppas att se er alla där.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen  TBSS/ Barbro Willners, ordförande