Sommaren slog alla rekord i värme och båtliv!

Torekov i augusti 2018

 

 

Bästa medlemmar i TBSS

 

Sommaren slog alla rekord i värme och båtliv!

 

Hallands Väderö var synnerligen välbesökt och många av oss njöt av fantastiska bad och härliga dagar där.

Näringsidkare i Torekovs hamn har haft en mycket bra säsong. Vi är naturligtvis glada å deras vägnar. Vi är också nöjda över hur de olika aktörerna skött verksamheten där inga väsentliga klagomål på för hög ljudnivå eller annat störande inkommit från gästande båtar eller bofasta. Tack !

Vi har haft över 2100 gästande båtar i hamnen under säsongen och vi har också kunnat dela ut andrahandsplatser till alla som velat ha dessa. Vi har fördelat drygt 40 fasta platser och kölistan tenderar att kortas även detta år.

Våra hamnvärdar Fidde, Tora och Otto har visat fint bemötande och god kunskap om hamn och båtliv. Stort tack till dessa och god lycka med studier och jobb nu framöver.

Dessvärre så drabbades vi av en spillvattenöversvämning i hamnen vilken kom från NSVAs spolstation vid rondellen och rekommendation om att inte bada rådde under ett par dagar i Torekov.

Styrelsen har inbjudit till samtal med NSVA där vi kommer att framföra vår otillfredsställelse över att detta obemärkt skett och att inget larm finns installerat som kunde minimerat skadorna och obehaget.

Tyvärr har vi drabbats av stölder i hamnen nu när säsongen närmar sig sitt slut. Vi ber er att ta bort värdefäremål och låsa båtar och utombordare på ett korrekt sätt. Vi vill också återigen föreslå att ni DNA märker er båt och utombordare. 2016 gick vi ut med erbjudande till alla medlemmar, nu kan ni själva gå in och köpa tjänsten på https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter eller kontakta hamnmästaren, så kan han lotsa er rätt.

Det bästa är dock att ta upp båten om den inte ska användas längre.

I styrelsen diskuterar vi nu övervakningskameror och/eller någon form av samarbete med företag med vakter som ronderar i Torekov.

Sjöräddningens lokaler färdigställs nu och vit rappning och röda trädetaljer kom nu att pryda utsidan.

Vi fullföljer vår plan beträffande muddring och upprustning av bryggor och kajer. Inför höstens stormar och högvatten, så kommer vi att avlasta brygga 3 och lägga de tunga båtarna i hamnbasängen, Nannykajen och den nya Genina bryggan. Hamnmästaren kommer att kontakta berörda båtägare.

Som en följd av en incident i somras när båtägare tog upp sin stora segelbåt på hamnplan mitt under den mest frekventa tiden vid lunch, så vill vi nu meddela att hamnmästaren skall kontaktas för råd beträffande upptagning och sjösättning av stora båtar. Hamnmästaren kan också bestämma om annan lämplig tid för detta.

Varvet är åter ledigt för de som är intresserade av att hyra detta. Helst ser vi en marin verksamhet som är beskrivet i vår viljeinriktning. Är man intresserad, så skicka snarast en intresseanmälan med en verksamhetsbeskrivning till styrelsen.

Vi har nu inlett samtal om förlängt arrende avtal med Båstad Kommun för TBSS och hoppas på ett positivt bemötande och klara besked nu i september.

Båstad Kommun är i full gång med ny detaljplan där vi naturligtvis är en självklar samtalspartner. Vi kommer också att delta i samtal om en långsiktig klimatanpassning för Båstad och Torekovs hamnar som nu har initierats av kommunen.

Föreningens ekonomi är god och vi följer, i stort, liggande budget. Vid halvårsmötet kommer en fullständig redovisning att ske.

 

Nu när de flesta fritidsbåtar lämnat för säsongen påbörjas snart en väl så trevlig verksamhet – Hummerfisket.

Styrelsen för TBSS vill tacka alla som på något sätt varit involverade i att göra vår hamn till ett trevligt besöksmål både för Väderöturister, gästbåtar, restaurangbesökare eller för spankulerande bofasta.

 

Mvh

Styrelsen