Sensommarbrev från TBSS 2016

Kära medlemmar,

Tack för i sommar och tack för ett gott samarbete!

Nu närmar sig sommaren sitt slut och vi vill tacka för en trevlig båtsäsong! Vi kan glädja oss åt att vårt stora pålningsprojekt kom väl i hamn. Vi vill också tacka våra hamnvärdar som gjort ett fint arbete med vänligt bemötande och hållit god ordning och reda i vår hamn. Vi har glatt oss åt alla båtgäster som besökt oss i år och önskar dem välkomna åter.

Hamnen börjar nu förbereda sig för höst- och vintersäsong. Vi vill nu ge er några viktiga hållpunkter inför 2017 och de kommande månaderna framöver.

Upptagning: De som vill få sin båt upplyft kontaktar hamnmästaren. Vi kommer att meddela datum för detta i ett senare mail. Upptagning med mobilkran kommer ske i september/oktober.

Båtplatsfördelning: Fördelningen inför 2017 kommer att ske enligt gällande regler och rutiner. Vi utgår från de kölistor där medlemmar anmält sig och har betalat sin köavgift och medlems-/serviceavgift, se www. torekovshamn.se under fliken TBSS. Vill man lämna ut sin båtplats för andrahandsuthyrning 2017 ska hamnmästaren informeras. Viktigt att komma ihåg är att man endast kan hyra ut sin båtplats en säsong, därefter måste man sjösätta.

Båtuppgifter: Tänker ni byta båt? Då är det viktigt att ni informerar hamnmästaren! Vi behöver veta att rätt båt enligt avtal ligger på rätt plats.

Kontaktuppgifter: På info@torekovshamn.se meddelar ni oss om ni ändrat era kontaktuppgifter, d.v.s adress, e-post och telefon.

Förändring av vinteravgift och båtplatser: Vinteravgiften för fritidsfiskare och båtplatsinnehavare kommer att debiteras fr.o.m. 1 december, dock faktureras vinter-el enligt fast taxa fr.o.m. den 15 oktober. Anmälan om att förvara båten i vattnet under perioden görs till hamnmästaren.

Årsmötet 2016 beslutade att båtplatsavgifterna ska komma att ändras från att vara baserade på båtens storlek till att baseras på båtplatsens storlek. Efter havårsmötet kommer vidare information.

Vi kommer under året att gå ut med en medlemsenkät beträffande tankar om våra båtplatser och gästplatser. Men vi vill redan nu be er att skicka in förbättringsförslag, synpunkter på bryggor, förtöjningsanordningar och övrigt som kan förbättra vår service till medlemmarna.

Vi vill också påminna om TBSS halvårsmöte under Allhelgonahelgen, vilket är ett utmärkt tillfälle att aktivt delta i och informera sig om TBSS verksamhet. Inbjudan utgår i god tid.

Det tidigare utskicket om DNA-märkning av er båt har skapat intresse, det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till detta.

Vi vill än en gång tacka våra medlemmar för ett gott samarbete och önskar er ett härligt avslut på den här båtsäsongen!

Båtplatsansvarig och hamnmästarna,

Torekovs båtsällskap Torekov 13 augusti 2016