Så kom då äntligen sommaren – och det med besked!

Med detta brev tar vi upp tre ämnen som styrelsen finner viktigt att informera medlemmarna om.

  1. Underhållsplan med prioriteter
  2. Hallands Väderö
  3. Sommarbemanning

Underhållsplan med prioriteter
Vid vårt senaste styrelsemöte diskuterades och fastställdes en underhållsplan för Torekov Hamn. Denna plan omfattar större åtgärder som kommer att verkställas och således ej löpande underhåll- och reparationsarbete.

Nedan följer en lista med de identifierade projekten och dito prioritet.

Brygga 2
Bryggan som ligger i direkt anslutning till gaveln på varvsbyggnaden. Denna brygga skall ersättas med en ny pålad träbrygga. Prio 1

Betongklack Varvet 
Beroende på framtida verksamhet i varvsbyggnaden samt utformning av Brygga 2 Prio 1

Yttre vågbrytare västra piren
Förstärkningsarbete fodras för att minimera skador i  inre hamnen vid storm Prio 1

Varvet översvämmningsskada
Reparationsarbete pågår för att sanera efter skada Prio 1

System
Förbättrat passersystem till sanitetsanläggning, miljöstation, etc. Prio 2

Hamnkontor
Tillbyggnad hamnkontor för bättre arbetsmiljö Prio 3

Miljöstation
Ny miljöstation för att möjliggöra effektivare sopsortering och bättre logistik Prio 3

Utöver dessa större projekt så finns, vilket alla förstår, att stort antal projekt av mindre och större art som styrelsen löpande behandlar. Listan uppdateras kontinuerligt.

Hallands Väderö
Vi båtägare har ett gemensamt ansvar för att respektera de regler som gäller vid besök på Hallands Väderö. Hallands Väderö är ett naturreservat . Hallands Väderö är även ett Natura 2000-område både enligt det så kallade fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. På hemsidan www.hallandsvadero.se beskrivs med tydlighet de stora insatser som görs för att bevara öns karaktäristiska flora och fauna. Hemsidan innehåller även kartor som tydligt markerar områden med landstigningsförbud och områden med begränsad sjötrafik.

Styrelsen uppmanar alla besökare att respektera de regler och instruktioner som ges på Hallands Väderös´s hemsida.

Sommarbemanning
Inför sommarn har vi utarbetat en bemanningsplan för hamnen. Det är av allra största vikt att vi får till en fullgod bemanning för att välkomna gästbåtar och tillse att beredskap finns för alla eventualiteter. Till dags dato har vi en god bemanningsplan men för att undvika alla eventualiteter såsom sjukdom, etc behöver vi förstärka planen med ytterligare en person. Vi söker således en person som skall vara över 18 år gammal som kan påta sig rollen som sommarvärd/hamnvärd under juni, juli och augusti – eller delar av denna period. Vi erbjuder ett fantastiskt roligt sommarjobb till gängse ersättning.

Detta erbjudande går nu i första hand ut till föreningens medlemmar och dess familjer. Kanske är det så att någon familjemedlem ännu inte hittat ett spännande sommarjobb. Nu kan vi erbjuda ett – mitt i Torekovs hjärta!
Intresseanmälan skickas snarast per email till hamnkontoret – info@torekovshamn.se

Med sköna sommarhälsningar

STYRELSEN TBSS