Rensmuddring Torekovs hamn oktober 2020

Ikväll, 1 oktober, angör SSE, Svensk Sjöentreprenads pråmar, bogserare och mudderverk/ sjögrip Torekovs hamn.

Vi planerar rensmuddring längs västra piren fredag, lördag, söndag och måndag 2- 5 oktober. Enligt väderprognosen bedömer SSE att detta är möjligt att genomföra nu denna helg.

Tillstånd och beslut är på plats. Massorna fraktas bort med lastfartyg från SSE/ NOAH under perioden. Lastfartyget kommer ankra upp i sundet en bit utanför hamnen.

Vi vill uppmärksamma alla på att hamnen är ett arbetsområde och stor försiktighet och enskild båtägarens väjningsskyldighet råder. Pråmar och arbetsbåtar har begränsad manöverförmåga så att enskild båtägare måste ta eget ansvar över sjösäkerheten vid tilläggning, ut och ingång i och utanför hamnområdet.

Senast hamnen muddrades var troligen på 1980 talet, så nu är det dags igen!

Vi tackar alla för ert samarbete och vill påminna om halvårsmötet den 31 oktober kl 10 00 i församlingshemmet.

Hamnmästaren och Styrelsen TBSS