Nyhetsbrev 2019-09-03

Hej alla medlemmar,

Vi kan nu lägga en härlig sommarsäsong bakom oss och se fram emot höstens alla aktiviteter i hamnen. Vi vill tacka våra hamnvärdar Tora och Carl för strålande insatser och hoppas de kommer tillbaka nästa år igen.  Vi har haft nästan 2200 gästande båtar i år från norra Europa, våra grannländer och många  från vårt långa land.

Hummerfisket står för dörren och förväntningarna är vad vi förstår stora. Premiär är den 23 september kl . 0700, fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november.

Vi påbörjar nu pålningen av brygga 3 och 11 och vi har nu fått tillstånd från Länsstyrelsen beträffande vår muddring. Alla muddrings massor forslars bort och inget kommer att läggas vid eller på stranden. När det är dags kontaktas ni av hamnmästaren för alternativa båtplatser.  Arbetet med handikapsbryggan vid östra piren påbörjas nu. På grund av detta  blir det ändrade vinteruppställningsplatser. Kontakta gärna hamnmästaren för alternativa platser.

Brygga 2 är nästan färdig med sin anslutning till krankajen och stranden kommer att återställas. Rampen möjliggör för kärror och barnvagnar att lätt ta sig runt bryggorna.

VI förstärker vår vågbrytare utanför västra piren med ett stora stenblock för att hindra vågor och stormar att överskölja piren och bryggorna.

Vi ser nu också över möjligheten att bygga en ändamålsenlig och fin miljöstation men inväntar detaljplan för hamnområdet. Vi vill också se över möjligheten att utveckla en samlad servicekaj för diesel och toatöm och på så vis motivera gästande båtar att använda dessa.

Nya hyresgäster till Varvet börjar nu att färdigställa för butik och restaurang till nästa sommarsäsong, vilket ytterligare bidrar till hamnen som en attraktiv mötesplats.

Det är dags för många att ta upp sina båtar nu, vilket minskar risken för  motor och bensinstölder.

Kameraövervakning har visat sig inte vara ett effektivt alternativ i hamnar däremot kan medlemsrondering nattetid vissa perioder vara det.  Vi har undersökt hur liknande hamnar gör och där är medlemsrondering  ett uppskattat alternativ.

Om ni vet att säsongen är över så tveka inte att ta upp båten, stormarna tenderar att komma tidigare år från år och dessutom får eventuella tjuvar på så sätt  gå lottlösa!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen TBSS