Nyheter maj 2018

Så har våren äntligen gjort sitt intrång och alla ser med tillförsikt fram emot en lång och skön sommar.

Verksamheten i hamnen har under vintern fungerat på ett bra sätt. Våra olika anläggningar har blivit underhållna och i vissa fall rustade för att kunna ta emot både båtar och besökare.
Vi har hittills kunnat dela ut ett 35-tal fasta båtplatser och 5 andrahands platser. Arbetet med att fördela fler båtplatser till sökande fortsätter tills säsongens start. Vi har inför kommande säsong gjort vissa justeringar i båtplaceringarna så att vi får ”rätt båt på rätt plats”. Detta gäller i första hand brygga 3.

Rapps konditori har inkommit med en skrivelse där de ansöker om tillstånd att inrätta en mindre uteservering i anslutning till sina lokaler. Styrelsen ser positivt på denna ansökan och är av den förhoppningen att en dylik uteservering kommer att bidra till en fortsatt levande hamnmiljö.
Styrelsen fortsätter sina ansträngningar att hitta ny verksamhet som kan inrymmas i Varvet. Vår önskan är att hitta någon näringsidkare som kan bedriva någon form av båt service/reparation kanske kombinerat med försäljning av tillbehör och reservdelar. Alternativt kan vi tänka oss verksamhet som bedriver uthyrning av kanot/kajak eller liknande.
Under vintern har vi olyckligtvis drabbats av en vattenskada i varvslokalerna varför en sanering av lokalerna krävs innan en ny verksamhet kan flytta in.

Den gamla uttjänta slipen har tagits bort som en förberedelse till en allmän upprustning av området norr om varvsbyggnaden. Utöver detta så var slipen en fara för såväl båtliv som för personer. Denna upprustning kommer nu att göra en paus under sommarhalvåret för att minimera störningar på turist- och båtlivet.

Sjöräddningen fortsätter med sin planerade flytt från Västra piren till Centralpiren. Deras nya lokal är nu under uppförande men även här kommer vi att pausa under sommaren för att minimera störningar på turist- och båtliv. Däremot har en ny angöringsbrygga anlagts för diverse ändamål exempelvis taxi båtar och för Sjöräddningen i akuta fall.

Våra näringsidkare har under vinterhalvåret gjort betydande upprustningar av sina respektive anläggningar.

Sommarbemanningen är i stort sett klar och vi räknar med fullgod bemanning under hela båtsäsongen.

På TBSS hemsida under fliken ”Båtplatsföreskrifter” finns några tänkvärda regler för båtplatsinnehavare. Vi ber alla medlemmar att läsa igenom dessa regler och beakta dem – allt för allas vår trevnad och säkerhet.

Med förhoppningar om en trevlig och skön Torekov sommar tecknar,

STYRELSEN