Nyheter augusti 2021

Torekov 24 augusti 2021

Bästa medlemmar,

Vi har haft en härlig båtsäsong och nu börjar det bli dags för många att lämna hamnen och Torekov.
Vi önskar våra duktiga hamnvärdar lycka till med sina studier och tackar dem också för sitt fina arbete i hamnen under sommaren.
Nu blir det höstväder och starka stormar och regn kan man säkert förvänta sig.
Ni som har båtarna kvar vid bryggorna vill vi vänligen påminna om att ni måste säkra upp förtöjningar och också tillse att båten töms på vatten ordentligt.

Ni som vet att ni inte kommer nyttja båten mer denna säsong, då är det alltid bäst att redan nu planera för upptagning och vinterförvaring.
Upptagning av större båtar kommer att ske enligt tidigare rutiner den 18 september och den 16 oktober vänligen kontakta hamnmästaren för vidare information.

Vi kommer nu under hösten att påbörja arbetet med att underhålla och reparera bryggor och anläggningar och se till att allt är i ordning inför nästa säsong.
Vi fortsätter vårt arbete med klimatanpassningen och vågbrytaren Västra piren, vi kommer också byta ut och att investera i nya bommar där det behövs.
Arbetet med att flytta dieseltank och pump till den nya servicebryggan kommer också att påbörjas under höst och vinter och vi fortsätter planeringen av belysning vid bryggor centralpiren.
Detta är en del av det arbete som ligger i vår investeringsplan enligt avtalet med Båstad kommun.

Har ni förslag på åtgärder och fler förbättringar så vänliga informera oss.

Ni som ska byta båt anmäler det på hemsidan i byteslistan och ni som ska byta adress informerar oss om detta så att vi har aktuella kontaktuppgifter.

Under hösten så kommer nu Fiskhuset att byggas upp och vidare information kommer vi att delge er när vi vet lite mer.

Vi vill tacka er alla för en trevlig och härlig gemenskap i sommarhamnen och önskar en härlig höst och alla hummerfiskare lycka till!

Med vänlig hälsning
Styrelsen TBSS