Muddring oktober 2020

Bästa medlemmar,

I går söndag 4 oktober blev SSE, Svensk sjöentreprenad färdig med rensmuddringen av Västra piren i Torekovs hamn. Resultatet blev förväntat gott och massorna är på väg till slutdeponi i Norge..

Djupet utefter Västra Piren varierar nu från 2,20 – 2,80 m vid normal havsnivå, en liten bergsklack i böjen av piren gjorde dessvärre att vi inte kunde muddra just där ca 5 platser, så 1, 50 m  gäller fortsatt där.

Vi kommer att anslå skyltar som uppmärksammar gästande båtar på de olika djupen, vissa platser kommer att vara lämpade för långkölade icke djupgående båtar.

Det var många som följde arbetet i hamnen och det var en imponerande syn med alla arbetsbåtar som samsades på ett relativt litet utrymme.                                                                                                                                                                                                             

Bogserbåt Dolpin från Danmark, mudderverket Sjögrip och pråmar från Sverige samt deponi och transport fartyg Barents Ocean från Norge – ett fint nordiskt samarbete.

Det finns bilder på TBSS Facebooksida för de som är intresserade.

Vi i styrelsen är glada över att detta nu blev av för vi har länge planerat och arbetet med detta men stormar och pandemi har fördröjt arbetet.

Ett särskilt tack till vice ordförande  Mattias Svensson  och vår hamnmästare Georg Wimmer som har haft det övergripande ansvaret för mudderprojektet.

En bonuseffekt av muddringen har varit att få bort delar av det av tidigare verksamhet förorenade sedimentet

Med vänlig hälsning

Styrelsen TBSS / Barbro Willners Ordförande