Medlemsinformation November 2020

Bästa medlemmar,

Nu är hummerfisket nästan slut och vintern står för dörren.

Det har blåst ordentligt vissa perioder i Torekov och vattnet har varit högt och anläggningarna har prövats.

Vi vill nu ge följande information och några påminnelser;

Från och med 1 december kommer en vinteravgift att debiteras de båtägare som fortfarande har sin båt kvar i vattnet. Vinteravgift gäller även båtar på land i hamnområdet och vid båtuppläggningsplatsen ”Radarn”.

Detta gäller även för båtvagnar. Vänligen märk upp era båtar och båtvagnar med namn, båtplatsnummer och telefonnummer, så att vi lätt kan nå er vid behov.

Vi vill också uppmärksamma er på vår hemsida där bra information finns att hämta beträffande båtplatsföreskrifter och säkerhet, körutiner och anmälningar om byte av båt etc.   www.torekovshamn.se

  • Ska du säga upp din plats så gör det på denna sidan av nyår så slipper du extra avgifter.
  • Om du vill lämna ut din båtplats för andrahandsuthyrning så meddela hamnkontoret detta.

TBSS kommer att se över båtplatserna under januari och optimera så mycket vi kan då många har anmält intresse för båtplats inför kommande år.

Arbetet med att förstärka vågbrytaren Västra piren fortsätter enligt plan samt att färdigställa servicekajen samt göra en förbättring av miljö / sopstationen på Västra piren.

TBSS kommer även att se över anläggningarna och samtliga bommar och ersätta de trasiga bommarna / delarna inför nästa säsong.

Dykbesiktningar av bryggor och kättingar kommer att genomföras i vinter alternativt tidig vår för att säkerställa funktion och säkerhet.

Vi kommer att utveckla vårt miljöarbete för att kunna behålla Blå Flagg status och för att kunna ta nästa steg i miljöarbetet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen TBSS