Julhälsning från TBSS

Så här i jul- och nyårstid kommer en hälsning från Torekovs Båtsällskap och hamn. Vintern är än så länge mild mot oss. Vi är stolta över att hamnen är i bättre skick än någonsin och hoppas ytterligare kunna förbättra den. Styrelsens arbete fungerar bra. Dess sammansättning speglar olika intressen, men en öppen dialog och ett konstruktivt arbete har lett fram till att flera segdragna frågor nu fått en bra lösning. En bättre dialog med näringsidkarna har också inletts. Förberedelser med Sjöräddningens flytt till nya lokaler på fiskepiren och en ny kaj innanför väderöbåtarna pågår för fullt. Styrelsen har inlett en process med att ta fram en markanvändningsplan. Planen kommer bl. a att rymma riktlinjer för en varsam utveckling till gagn för den värdefulla hamnmiljön. Till vår hjälp har vi de erfarna arkitekterna Månsson & Dahlbäck, bl. a kända för att ha ritat Wasa museét. De som önskar återlämna sin båtplats eller inte avser att använda den under 2017 ber vi redan nu att meddela detta till hamnkontoret. De som önskar andrahandsplats har att anmäla detta senast den 31 januari 2017. Båtuppläggningsplatsen Radar har fått en rejäl uppstädning. Vi påminner än en gång att båtar, trailers, mm skall vara uppmärkta med namn och telefonnummer, gäller även på parkeringsplatsen. På föreningsstämman i november beslöts om ett nytt taxesystem för båtplatsavgifter. Systemet bygger på båtplatsen storlek, inte båtens. Ca 90% av båtplatserna får maximalt +/- 10% förändring. Ett antal platser får större förändring beroende på att en båt ligger på ”för stor plats”, dessa innehavare kommer att kontaktas för att ges möjlighet att byta plats eller sättas upp på byteslistan.

Vi önskar en God jul och ett Gott nytt år!

För styrelsen, Magnus Andrell