Julhälsning från styrelsen

Bästa medlemmar,

Nu är det full vinter i hamnen och båtåret 2021 går mot sitt slut.

Vi vill önska alla ett riktigt härligt juluppehåll och ett kommande Gott Nytt båtår 2022!

Arbetet i hamnen fortsätter 2022 med nya investeringar och större projekt, vilka ni kan läsa om i våra protokoll på hemsidan.

Belysningen på bryggorna 3,4 och 5 är nu på plats och likaså är delar av klimatanpassningen Västra piren likaså på plats.

Nya bommar gång- och vanliga är beställda och levererade, så vi kan byta ut och ersätta enligt plan.

Inför våren 2022 så renoverar vi brygga 6 och vi kommer också att satsa på ett hamnkontor med träffpunkt och liten samlingslokal för medlemmarna.

Båtplatser och kölistor, det arbetet kommer vi att börja med i januari/ februari, så ni som inte tänker sjösätta vänligen meddela oss det, så vi ännu en sommar kan dela ut andrahandsplatser enligt numer en ganska lång kölista.

Vi vill tacka er alla för ett bra år för era frivilliga insatser och välkomna er tillbaka till hamnen 2022 men till dess

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Önskar styrelse och hamnmästare!

TBSS