Julbrev från styrelsen

Kära medlemmar,

Året går nu mot sitt slut och vi i styrelsen kan konstatera att det varit ett bra och händelserikt år.

Vi planerar nu inför båtsäsongen 2018 och vill passa på att påminna om att ni som önskar hyra ut er båtplats ska anmäla det till hamnkontoret.  60 % av båtplatsavgiften betalar vi då tillbaka.

Vill man byta båtplats så ska man också anmäla det i båtbytarkön – allt detta finns beskrivet på vår hemsida – www.tbss.se.

Vi påbörjar nu en översyn och optimering av båt platser i hamnen då det visat sig att vi måste flytta vissa bommar och båtar av säkerhets- och praktiska skäl.

Arbetet med ny bryggplats på centralpiren fortsätter, så också förstärkningsarbetet på Västra Piren.

Sjöräddningen påbörjar nu det efterlängtade bygget av nytt hus på centralpiren efter rivning av de gamla bodarna på tomterna 23 och 24 (Gullanders bodar), då rivnings- och bygglov nu är beviljade.

Varvet kommer att få ny hyresgäst som kommer att erbjuda båt service och liten varvsrörelse. Hyresgästen kommer även att kunna erbjuda service och ha ett begränsat tillbehörsprogram. En efterlängtad verksamhet i Torekovs hamn.

Momsfrågan, som varit en långbänksfråga för tidigare styrelser och stämmor, är nu vid vägs ände, eftersom skatteverket nu har beslutat att TBSS är att betrakta som en oinskränkt skattskyldig ideell förening från att tidigare har betraktats som begränsat skattskyldig. Detta kommer att innebära att samtliga avgifter för båtplatser, hyror, arrenden- och gästbåtsavgifter kommer att momsbeläggas från och med 2018. Däremot kommer medlemsavgifterna alltjämt vara momsbefriade.

Dessutom kommer uppkomna överskott att beskattas med 22 % inkomstskatt. Styrelsen har att förhållas sig till detta och anpassa verksamhetens eventuella överskott till att täcka framtida investeringsbehov, såsom t.ex. muddring av hamnens olika delar. Mer information om detta kommer att lämnas vid ordinarie årsmöte.

Styrelsen har arbetat fram ett dokument som formulerar vår viljeinriktning avseende den framtida utvecklingen av Torekov Hamn. Detta dokument är en vidareutveckling och fortsättning på tidigare vision och måldokument. Dokumentet skall tjäna som styrdokument för Styrelsen men även som vägledning för vår hyresvärd, Båstad Kommun.

Vi vill nu önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och med en önskan om en fantastisk båtsäsong och en aktiv och välbesökt hamn 2018!

Styrelsen TBSS