Intresserad av försäljning i Torekovs hamn sommaren 2022?

Vi vet att Torekovs bo och gäster i hamnen uppskattar att det förra året var olika aktiviteter och försäljning i hamnen och nu planerar TBSS för kommande säsong.

Vilken typ av försäljning kan erbjudas plats?

  • Bär, frukt och grönsaks försäljning
  • Hamnnära produkter
  • Nautiska produkter

Följande möjligheter till försäljning kommer att finnas i hamnen i sommar:

Var                      – Vid kajen mellan restaurang Varvet och Slipen

Antal platser   – Två platser till tre platser

Tid                       – Per dag eller vecka från den 4/6 – 14/8

Hur kan försäljning ske?

På utrymmet som ni hyr är ytan ca 4 x 2 meter. Ni har själva bod, vagn eller bord och ansvarar för denna. Om ni har något bord/vagn eller dylikt som står kvar över natten, behöver detta vara flyttbart på hjul och ni ansvarar själva för ev. skador. Om det händer en olycka i hamnen måste det som står kvar kunna flyttas.