Information till medlemmarna i Torekovs Båtsällskap TBSS

Även om det är svårt att tro det, när man nu i maj noterar att kvicksilvret emellanåt ej når över 5 grader, så har vi snart en varm och skön sommar framför oss. Båtarna skall i sjön, Väderön väntar på besök och fritidsfiskarna ser över sina redskap. Styrelsen för TBSS har sett det som en av sina uppgifter att hålla föreningens medlemmar uppdaterade och informerade över vad som händer och sker i hamnen och hur föreningsavgifterna används. Under höstbrevet (september 2016) informerades bl.a om pålningsprojektet och vinterförvaringsplatsen vid ”Radarn”. Under våren har vi, genom brev, uppmanat våra näringsidkare och hyresgäster av bodar att städa upp och sortera ut allehanda skrot och skräp för att göra området mer attraktivt för besökare och mindre attraktivt för råttor och ohyra. Under hösten 2016 drabbades vi åter igen av en höststorm. Västra piren fick mycket stryk. All el slogs ut ett antal bärande stål-balkar skadades och har fått bytas ut. Likaså har trä däcket fått repareras på ett flertal ställen. Västra pirens utsida har förstärkts med stenblock. Östra piren fick även den diverse skador under stormen. En del hål uppstod i betongplattan vilka nu har, provisoriskt, fyllts igen. Ett antal bryggor flyttade sig och har nu stagats upp. Vatten- och elanslutningar har lagats.

Kajer där fyllning mellan stensättningar har spolats bort har åtgärdats med stenmjöl. Under kommande sommar kommer hamnen ha full bemanning för att assistera medlemmarnas önskemål och gästande båtars behov. Vår duktige hamnmästare George Wimmer kommer att assisteras av hamnvärdarna Oscar Lidbeck (tillika vikarierande hamnmästare) och Otto Olofsson. I hamnkontoret kommer Sanna Leandersson på ett förtjänstfullt sätt sköta all administration, fakturor och båtplatstilldelning. För att förhindra obehörig biltrafik i hamnområdet kommer en bom att placeras i anslutning till Pelle Pettesson affären. Med denna på plats så kommer säkerheten att avsevärt förbättras samtidigt som den möjliggör tillgänglighet för räddningstjänst och näringsidkare som behöver leveranser.

Under sommaren kommer Sjöräddningen flytta från Västra piren till en ny angöring som iordningställts bakom de s.k Gullanders bodar. Samtidigt kommer Sjöräddningen flytta sin verksamhet från Rakethuset till dessa bodar. (Observera: Hunden på bilden har inget med sjöräddningen att göra) Med denna flytt kommer Sjöräddningen att få ett betydligt mycket bättre utgångsläge för att snabbt kunna hjälpa till vid incidenter.

Under förra sommaren hade vi vissa tekniska problem med toa-sugen. Detta är nu åtgärdat och den skall fungera som avsett. Inför sjösättningen vill vi uppmana alla båtägare att tydligt märka båten med medlemsmärke samt säkerställa att båten är förtöjd och låst på ett ändamålsenligt och korrekt sätt. Som en sista liten påminnelse vill vi göra er uppmärksamma på att om ni inte har för avsikt att nyttja er fasta plats under kommande säsong kan ni erhålla 60% av båtplatsavgiften i retur om hamnkontoret lyckas hitta en andrahands hyresgäst. Med förhoppningar om ännu en skön Torekov-sommar med ett aktivt båtliv tecknar

 

Styrelsen för TBSS.

 

Glad Sommar !!