Infobrev februari 2020

Pågående arbeten

Arbetet pågår för fullt i hamnen inför sommarsäsongen.  Stormen Ciara börjar ge sig i Torekov utan större skador i hamnen.

Muddringen  vid Västra piren är planerad v 8/ 9. Därför får inga båtar ligga vid Västra Piren.  Beräknat  arbetstid  ca en vecka.

Vi ser också över bryggor och båtplatser nu (rätt båt på rätt plats) . Vänligen meddela om du inte kommer att sjösätta. Det finns stor efterfrågan för andrahandsplatser. Kontakta hamnmästaren.

Medlemsenkät TBSS 2020

För att utveckla vår förening TBSS och Torekovs hamn, så ber vi er vänligen fylla i medlemsenkäten som vi har skickat i ett separat mejl. Resultatet kommer vi att presentera på årsmötet och på vår hemsida  www.torekovshamn.se.

Hamnvärdar sommaren 2020

För at hålla samma höga kvalitet, service och standard efterlyser vi två driftiga serviceinriktade ungdomar som är klara med sin gymnasieutbildning. Meriterande är tidigare sommarjobb och båtvana. Ansökan skickas till info@torekovshamn.se

VM 505 13 -22 augusti 2020

Under seglar VM i mitten av augusti finns ett stort behov av rum/ bostäder för tävlande och funktionärer. Vänligen kontakta Torekovs turistbyrå under info@torekov.se

Väderövänner! Kappelhamnsbryggan är färdigställd!

En del av finansieringen återstår!  En tredjedel av finansieringen motsvarande 400 000 kr återstår! En anonym givare donerar krona för krona som vi samlar in upp till 100 000 kr.  Detta gäller fram till 31 aug 2020. Märk ditt bidrag med 1+1. Swish 123 680 97 35  

Bankgiro Väderöfonden 618-2976

Vi är tacksamma för alla bidrag! Väderöförvaltningen