Elförbrukning

Hej

Under sommaren 2017 kommer det finnas möjlighet för de som är anslutna med landström att mäta verkligt energiförbrukning med en personlig elmätare.

Anledningen till detta är bland annat:

  • Utvärdera förbrukningsuppgifter, för att se om vi behöver justera dagens system där elen ingår i båtplatsavgiften till individuell mätning av elförbrukning
  • Möte upp framtida krav på ett större strömuttag för laddning av exempelvis eldrivna båtar
  • Om elförsörjningen på bryggorna tillräcklig.

 

Ni som är intresserade av att få lite koll på er förbrukning, kontakta hamnkontoret så hjälper vi er att kvittera ut en egen elmätare.

Ni kommer inte att bli debiterade för den förbrukning som vi mäter under sommaren.

 

Resultat och utvärdering kommer att redovisas på höstmötet.

 

Sommarhälsningar

TBSS