Årsmöte 2020

Bästa medlemmar,

Årsmötet ska  formellt och enligt beslut hållas den 10 april 2020.

Styrelen finner att årsmötet under rådande omständigheter och offentliga rekommendationer inte kan genomföras nu.

De som upprättade stadgarna, lika lite som vi nu drabbade, förutsåg en pandemi. Vi måste därför betrakta det som en force majeure och hantera det efter bästa förmåga.

Praktiskt innebär detta att nuvarande styrelse sitter kvar till det anses rimligt och säkert att hålla ett årsmöte, möjligen juli/ augusti.

Vi kommer i god tid att gå ut med det nya datumet för vårt årsmöte när de offentliga restriktionerna börjar släppa.

Styrelsen återkommer med information och tack för ert samarbete situationen är ny för oss alla.

Med vänlig hälsning

TBSS styrelse / Barbro Willners, ordförande