Ansökan om båtplats

Är du intresserad av en permanent båtplats i Torekovs hamn? Intresset för en båtplats i vår hamn är stort. Men, första steget är att bli medlem och ställa sig i kö. Läs här hur du går tillväga.

Möjlighet till båtplats

Möjlighet till båtplats i Torekovs hamn får du genom att ställa dig i kö.

Vår båtplatskö är indelad i fyra kategorier:

 1. Yrkesmässig trafik
 2. Mantalsskrivna i Båstad kommun
 3. Fastighetsägare i kommunen, ej mantalsskrivna
 4. Övriga sökande

Våra regler säger att mantalsskrivna skall tilldelas lediga platser i första hand efter yrkesmässig trafik, sedan fastighetsägare och därefter övriga.

I juni 2021 ser köerna ut så här:

 • 1 i kön för yrkesmässig trafik
 • 37 i byteslistan
 • 53 i kön för mantalsskrivna
 • 104 i kön för fastighetsägare
 • 8 i kön för övriga

Om man tackar nej till erbjudande om båtplats, som bedöms lämplig för båten två år i rad, placeras man sist på kölistan.

Specialregler

 • En båtplats får ärvas i rakt nedstigande led
 • Ett och samma hushåll kan fortsättningsvis endast få tillgång till en fritidsbåtplats i hamnen

Medlems- och köavgift erläggs vidare varje år i samband med TBSS utskick om detta.

Om betalning inte reglerats inom på fakturan angiven tid skickas en påminnelse med avgift om 200 kronor. Är fakturan därefter fortfarande inte betald efter 14 dagar förstår vi att intresse inte längre föreligger och man tas bort från kölistan.

Nya sökande

Vi behöver följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-post, och om möjligt telefonnummer
 • Din koppling till Båstad kommun, är du: 1) Folkbokförd i kommunen, 2) Fastighetsägare i kommunen, eller 3) Varken folkbokförd eller fastighetsägare.
 • Om du är fastighetsägare önskar vi även få fastighetsbeteckning på din fastighet. 
 • Båttillverkare och modell, samt båtens längd (inkl. ev. peke el. utombordare), bredd och djupgående i meter. 

Dessa skickas till info@torekovshamn.se 

När vi mottagit ansökan skickar vi ut en räkning på medlems- och köavgiften (561 kronor). Har du ej fått denna är din ansökan ej bekräftad. 

Köordning följer datum för inbetald avgift.