Andrahandsuthyrning

Varje år frigörs ett antal platser som tillfälligt inte nyttjas av båtplatsinnehavaren, antingen för hela säsongen eller för del av den. Dessa platser ger TBSS möjlighet att hyra ut en så kallad andrahandsplats för säsongen till båtägare som finns med i någon av kölistorna.

Andrahandslistan är avgiftsfri.

Förutsättning för att komma på andrahandslistan är att man finns i någon av kölistorna.

Anmälan till andrahandslistan för respektive säsong görs i samband med att årlig inbetalning sker till kölistan för permanent båtplats i januari. Anmälningsdatum går ut den 31 januari.

Anmälan kan mailas till info@torekovshamn.se,  alt skickas till TBSS, Hamnplanen, 269 77 Torekov

Anmälan skall förutom kontaktuppgifter innehålla uppgift om båtens exakta längd och bredd. Specificera gärna vilken tid av säsongen du är intresserad av: hela säsongen, för- respektive eftersäsong.

Turordningen för att tilldelas andrahandsplats är antal år i någon av mantal- eller fastighetsägarkön avgörande.

Andrahandsplats hyrs normalt inte ut för enstaka veckor eller dagar. Om en plats är ledig kortare tid under högsäsong gäller gästhamnsavgift.

Turordning för tillfällig plats från andrahandslistan.

  1. Varannan från mantalsskrivningslistan
  2. Varannan från fastighetsägarlistan
  3. Med inbrytning var femte från övriglistan

Naturligtvis under förutsättning att båten är lämplig för platsen

Avgiften för en andrahandsplats följer samma regler för debitering som fast plats.