Dokument

Här samlar vi en del dokument som berör hamnen och TBSS – Torekovs båtsällskap.

Avtal med Båstad kommun

Avtal om anläggningsarrende med Båstad kommun, 2008 – Ladda ner

Avtal om anläggningsarrende med Båstad kommun 2020-2033 – Ladda ner

Strategi för klimatanpassning

Beräkningar högvatten, 2019-01-28 – Ladda ner

Rapport: Strategi för klimatanpassning av Båstads och Torekovs hamn 2019-01-28 – Ladda ner

Tröskelanalys för Torekovs hamn, 2019-01-28 – Ladda ner

Övriga dokument

Grundbultarna för TBSS – Ladda ner

Hamnmästareinstruktion – Ladda ner

Lokal handlingsplan Covid-19 TBSS – Ladda ner

Samarbetsavtal mellan TBSS och TBSK – Ladda ner

Styrelseinstruktion – Ladda ner

TBSS-yttrande-bevarandeplan-Natura-2000 – Ladda ner

Hamnkartor

Hamnkarta med båtplatsnummer, 2021 – Ladda ner

Hamnkarta med djupangivelse, oktober 2020 – Ladda ner