Insegling

En bra referenspunkt vid insegling till Torekov är den stora vita kyrkan, som är synlig på långt håll. Väl i den uppmärkta rännan synes två trekantiga ensmärken (vid mörker konstant rött ljus) i 124,5 grader.

När hamninloppet passeras är fartgränsen strikt tre knop. De allra flesta av hamnens gästplatser finner man i den gamla fiskehamnen, d.v.s. den innersta bassängen. Håll till styrbord och följ den västra piren (där fria platser är grönmarkerade) för att komma dit.

Ett fåtal platser finns också akter om sjöräddningsfartyget Rescue Gripen samt vid den pålade träbryggan strax sydväst om henne. Märk väl att det endast finns gästplatser vid den yttersta av flytbryggorna som är kopplade till den östra piren. Vid bryggorna innanför är trafiken ibland tät, och all trafik av gästbåtar undanbedes.

Möjliga gästplatser är grönmarkerade i kartan nedan. Tilläggning vid kajen där Hallands Väderöfärjorna förtöjer är förbjuden. Det samma gäller vid servicebryggan i annat ändamål än bunkring och latrintömning. En del av gästhamnen är reserverad för fartyg med djupgående större än 2,5 m. eller av längd överstigande 18 meter (59 fot). Anmälan skall göras till hamnkontoret i god tid före insegling med sådant fartyg.

Förtöjning sker primärt till betongkaj med ögla. Vi ber alla gäster att fendra av ordentligt, då ändringar i vattenstånd och vindriktning (i synnerhet vind från väst) kan få fartyg att tryckas mot kajen