Ansökan om båtplats

Möjlighet till båtplats
Möjlighet till båtplats i Torekovs hamn får du genom att ställa dig i kö.

Vår båtplatskö är indelad i fyra kategorier:

 1. Yrkesmässig trafik
 2. Mantalsskrivna i Båstad kommun
 3. Fastighetsägare i kommunen, ej mantalsskrivna
 4. Övriga sökande

Våra regler säger att mantalsskrivna skall tilldelas lediga platser i första hand efter yrkesmässig trafik, sedan fastighetsägare och därefter övriga.

I januari 2024 ser köerna ut så här:

 • 1 i kön för yrkesmässig trafik
 • 41 i byteslistan
 • 70 i kön för mantalsskrivna
 • 126 i kön för fastighetsägare
 • 8 i kön för övriga

Om man tackar nej till erbjudande om båtplats, som bedöms lämplig för båten två år i rad, placeras man sist på kölistan.

Specialregler

 • En båtplats får ärvas i rakt nedstigande led
 • Ett och samma hushåll kan fortsättningsvis endast få tillgång till en fritidsbåtplats i hamnen

Betalning

Medlems- och köavgift erläggs varje år i samband med TBSS utskick om detta.

Om betalning inte reglerats inom på fakturan angiven tid skickas en påminnelse med avgift om 200 kronor. Är fakturan därefter fortfarande inte betald efter 14 dagar förstår vi att intresse inte längre föreligger och man tas bort från kölistan.

Övrigt

Svenska Båtunionen kräver fr.o.m. år 2025 att personnummer registreras i samband med medlemskap, således bekräftar du ditt samtycke till att Torekovs Båtsällskap och Svenska Båtunionen behandlar dessa uppgifter när du skickar in formuläret nedan. Vi ber sökande att fylla i alla fält i formuläret på ett korrekt sätt. Ansökningar med t.ex. ”-” angivet i något fält besvaras inte och tas ej heller i beaktande.

Nya sökande

När vi mottagit ansökan skickar vi ut en räkning på medlems- och köavgiften (561 kronor). Har du ej fått denna är din ansökan ej bekräftad.

Köordning följer datum för inbetald avgift.