Andrahandsuthyrning

Varje år frigörs ett antal platser som tillfälligt inte nyttjas av båtplatsinnehavaren, antingen för hela säsongen eller för del av den. Dessa platser ger TBSS möjlighet att hyra ut en så kallad andrahandsplats för säsongen till båtägare som finns med i någon av kölistorna.

Andrahandslistan är avgiftsfri.

Förutsättning för att komma med på andrahandslistan är att man finns i någon av kölistorna.

Anmälan till andrahandslistan för respektive säsong öppnas när innevarande säsong är slut, d.v.s. 1 november. Sista anmälningsdatum är den 31 januari året då plats önskas.

Märk väl att anmälningsdatum till andrahandslistan inte har någon inverkan på huruvida man tilldelas en plats eller ej. För turordningen att tilldelas andrahandsplats är antal år i någon av mantal- eller fastighetsägarkön avgörande.

Andrahandsplats hyrs normalt inte ut för enstaka veckor eller dagar. Om en plats är ledig kortare tid under högsäsong gäller gästhamnsavgift.

Turordning för tillfällig plats från andrahandslistan.

  • Varannan från mantalsskrivningslistan
  • Varannan från fastighetsägarlistan
  • Med inbrytning var femte från övriglistan

Naturligtvis under förutsättning att båten är lämplig för platsen

Avgiften för en andrahandsplats följer samma regler för debitering som fast plats. För uthyrd plats återbetalas i det fall platsen är uthyrd hela säsongen 60% av avgiften till innehavaren. Är platsen uthyrd en del av säsongen är procentsatsen som återbetalas lägre.

Den som önskar lämna sin permanenta båtplats till andrahandsuthyrning kan när som helst meddela detta till TBSS genom att skicka ett mail till info@torekovshamn.se

Formuläret nedan, som är till för de som önskar hyra andrahandsplats, öppnas och stängs automatiskt enligt anmälningsperiodens start- och slutdatum. Det är inte möjligt att anmäla sig på något annat sätt än genom nämnda formulär.

Nya sökande

Formuläret är stängt